Kezdőlap
Bemutatkozás
Szakterületek
Elérhetőség

 

Szakterületek

Társasági jog/ Cégjog

• Cégeljárásban teljes körű jogi képviselet, okiratszerkesztés
• Cégalapítás, cégmódosítás elektronikus cégeljárással szerződésminta vagy egyedi alapító okiratok alapján
• Törzstőke felemelés, illetve leszállítás
• Átalakulás
• Végelszámolás
• Törvényességi felügyeleti eljárás

Gazdasági jog

• Gazdasági társaságok jogi ügyeinek teljes körű ellátása
• Gazdasági élet szerződéseinek okiratszerkesztése, véleményezése
• PSZÁF engedélyezési eljárások

Ingatlannal kapcsolatos jogügyletek

• Adásvételi szerződések, bérleti szerződések, jelzálogszerződések
• Ingatlannal kapcsolatos öröklési-, és tartási szerződések
• Használati megosztási megállapodások
• Közös tulajdon megszűntetése
• Telek alakítás

Jogügyletek biztonságát TAKARNET rendszerhez való on-line hozzáférés biztosítja.

Társasházakkal kapcsolatos ügyek

• Társasházak alapítása
• Társasházi alapító okiratok módosítása
• Társasházak perbeli képviselete
• Szervezeti- Működési Szabályzat és Házirend okiratszerkesztése

Szerződések

• Vállalkozási szerződések
• Megbízási szerződések
• Kölcsönszerződések
• Ajándékozási szerződések
• Élettársi vagyonjogi szerződések

Családjog

• Házassági bontóper
• Házassági vagyonjogi per
• Házassági szerződés
• Apasági per (apaság megállapítása iránti per, apaság vélelmének megdöntése iránti per)
• Gyermekelhelyezés iránti per
• Kapcsolattartási eljárás gyámhivatal és bíróság előtt
• Gyermektartásdíj felemelése, illetve leszállítása iránti peres eljárás

Végrendeletek, hagyatéki eljárások

• Végrendeletek okiratszerkesztése a Magyar Ügyvédi Kamara által vezetett Végintézkedések Nyilvántartásában történő letétbehelyezéssel
• Hagyatéki eljárásokban való teljes körű jogi képviselet

Kártérítési jog

• Vagyoni, - és nem vagyoni kártérítések
• Jogi képviselet peren kívüli egyezségi tárgyalásokon, peren kívüli megállapodások előkészítése
• Jogérvényesítés peres eljárás keretében

Peres képviselet

• A fentebb felsorolt jogterületeken peres eljárásban való képviselet

Non- profit szervezetek

• Tanácsadás non-profit szervezetek részére (alapítványok, egyesületek)
• Társadalmi szervezetek alapítása során teljes körű okiratszerkesztés és képviselet a bírósági nyilvántartásbavételi eljárásban
• Okiratszerkesztés és képviselet közhasznúvá, illetve kiemelten közhasznúvá nyilvánítás iránti eljárásokban

Követelés kezelés

• Peren kívüli egyezségek kötésének előkészítése, perbeli egyezségek kötése
• Fizetési meghagyásos eljárás
• Peres eljárás keretében történő jogérvényesítés
• Végrehajtási eljárások során jogi képviselet
• Felszámolási eljárások indítása és jogi képviselet biztosítása